Posts

Showing posts from April, 2013

Nhân quyền và Chủ quyền, cái nào cao hơn?

Image
Bức ảnh này được trang trandaiquang.net đăng lên kèm với lời tựa: "Thà mất nước chứ không chịu mất đất?"  Trong bức ảnh, người phụ nữ đang cầm tấm biển ghi: "Dân An Giang thà sống với ngoại xâm - không mất tài sản (nhà đất), còn hơn sống với người chung giống nòi - mất cả nhà đất, sống lang thang".  Thông điệp của người phụ nữ được cho là ở An Giang này đặt ra cho chúng ta một trong những câu hỏi căn bản nhất của loài người: chủ quyền cao hơn hay nhân quyền cao hơn? Cụ thể trong trường hợp này, khi buộc phải lựa chọn giữa việc đất nước bị xâm lược nhưng giữ được tài sản, với việc độc lập nhưng tài sản bị chính đồng bào cướp mất, chúng ta sẽ chọn giải pháp nào? 

Doan Van Vuon Sentenced 5 Years of Imprisonment for Attempted Murder

Image
April 5, 2013 - The verdict against farmer Doan Van Vuon - the man who all he did was to legitimately defend his fish farm against an illegal land eviction conducted last year by hundreds of armed policemen and troops - was announced in this afternoon, April 5th, 2013. According to this announcement, Vuon will serve a 5-year sentence for attempted murder if he doesn’t lodge an appeal within 15 days from now. Although a number of people consider this a light sentence, so many Vietnamese people believe that Vuon is not guilty. Policemen and troops were attacking Doan Van Vuon's fish farm on Jan 5, 2012. Source: Ho Chi Minh City Legal Daily.