Posts

Showing posts from May, 2014

Búa liềm và sự ngơ ngác của niềm tin

Xưa có thời Đảng tôn thờ Liên Xô và bắt nhân dân tôn thờ theo, đến khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 thì Đảng không ngớt lời phê phán mô hình sai lầm đó, để cho nhân dân ngơ ngác. Xưa có thời Đảng tôn thờ Trung Quốc và bắt nhân dân tôn thờ theo, đến khi Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979 thì Đảng công bố sự thật về quan hệ với Trung Quốc và gọi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, nhân dân lại ngơ ngác lần nữa. Xưa có thời Đảng gọi Việt Nam Cộng hòa là Ngụy quân, Ngụy quyền, là thứ rác rưởi cần phải bị loại trừ và bắt nhân dân tuyệt đối tin vào điều đó, đến giờ Đảng công khai công nhận Việt Nam cộng hòa là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, nhân dân lại ngơ ngác thêm lần nữa. Lại có thời, sau khi gọi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, Đảng lại đội Trung Quốc lên đầu một lần nữa với 16 chữ vàng và bắt nhân dân tin theo, đến giờ khi Trung Quốc cắm giàn khoan 981 ngoài biển thì Đảng lập tức chửi Trung Quốc như một phường thối tha và bỉ ổi. Nhân dân... ngơ ngác toàn tập.

Vụ án Đảng cộng sản Úc năm 1951

Image
Nhân đọc bài Đảng cộng sản giữa lòng New York trên BBC Vietnamese mới thấy ở các quốc gia tư bản hàng đầu, đảng cộng sản có thể được thành lập, hoạt động và được pháp luật bảo vệ. Một trong những vụ án nổi tiếng nhất liên quan đến việc này là vụ "Đảng cộng sản Úc kiện Chính phủ Úc" năm 1951.  Vào thời điểm Đảng cộng sản Trung Quốc giành được toàn bộ Trung Hoa lục địa vào năm 1949, nỗi lo sợ chủ nghĩa cộng sản bành trướng dâng cao ở Úc. Chính phủ mới của Đảng Tự do do Thủ tướng Menzies lãnh đạo quyết tâm loại Đảng cộng sản Úc ra khỏi đời sống chính trị nước này.  H ọ trình Dự luật giải tán Đảng cộng sản ra lưỡng viện Quốc hội vào ngày 27-4-1950 và sau rất nhiều tranh cãi, nó được thông qua vào 19-10-1950 với sự chấp thuận của Đảng Lao động đối lập. Chính phủ Menzies ngay lập tức phê chuẩn đạo luật này và nó có hiệu lực ngay ngày