Posts

Showing posts from December, 2012

Lời giới thiệu sách "Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử, 1660-1783"

Đây là lời giới thiệu sách, được đăng trong cuốn " Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử, 1660-1783"  của dịch giả Phạm Nguyên Trường, do  Nhà xuất bản Tri Thức ấn hành tháng 12-2012. Tác giả trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.  Khi độc giả cầm trên tay ấn bản tiếng Việt này, tác phẩm   Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử, 1660-1783   đã có hơn 120 năm tuổi. Tuy vậy, nó vẫn tỏ ra là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất đến tư duy chiến lược hải quân trên thế giới. Điều này càng có ý nghĩa hơn đối với một nước như Việt Nam ngày nay, nhất là trong giai đoạn, khi chúng ta phải đối mặt với những thách thức đang lớn lên mỗi ngày trên Biển Đông. Mặc dù tác phẩm này nói nhiều về những cuộc hải chiến và tư duy hải quân, nhưng thông điệp từ cuốn sách này lại rất có ích cho các nhà lãnh đạo quốc gia muốn hoạch định chiến lược biển của mình một cách tổng thể.

Ngôn ngữ nghị trường: Chuyện nhỏ mà không nhỏ

* Bài đăng trên báo Nông thôn ngày nay, tháng 12-2012.  Chuyện xưng hô trong các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội cũng như ngôn ngữ tại nghị trường chứa đựng nhiều sự nhầm lẫn về tư cách và địa vị của những người tham gia. Từ cách gọi “đồng chí” “Đồng chí” là một danh từ phổ biến trong sinh hoạt nghị trường ở Việt Nam và gần như trở thành từ xưng hô cửa miệng trong các giao tiếp công việc. Đơn cử, ngày 12-11, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng phát biểu trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII: “Về sửa Nghị định 84 như chúng tôi đã báo cáo, Thủ tướng Chính phủ mà trực tiếp là hai đồng chí Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Vũ Văn Ninh vào cuộc họp tháng 7 vừa qua đã nghe Bộ tài chính và Bộ công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo việc thực hiện Nghị định 84. Qua nghe tình hình báo cáo hai đồng chí Phó Thủ tướng đã có kết luận”.