Posts

Showing posts from January, 2012

Cần có nhiều công bố quốc tế về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông

Năm qua, chủ quyền của từng quốc gia ở Biển Đông trở thành một trong những vấn đề nóng bỏng của khu vực và thế giới. Trong bối cảnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học về chủ quyền biển đảo đã trở nên sôi động hơn và đạt được một số thành tựu dù chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người. Tia Sáng đã có cuộc trao đổi với TS Lê Vĩnh Trương và nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc về vấn đề này.