Posts

Showing posts from March, 2012

Nguyễn Văn Vĩnh và những thăng trầm với Đông Dương tạp chí

(Tạp chí Sách Xưa, tháng 3-2012) - Tháng 5/1937, 18 năm kể từ khi bị đóng cửa, người ta thấy Đông Dương tạp chí được xuất bản trở lại ở Bắc Kỳ (1). Bộ mới này của Đông Dương tạp chí đã không còn gây được ảnh hưởng như phiên bản tiền thân của nó, mà một trong những lý do chính là sự vắng mặt của người chủ bút Nguyễn Văn Vĩnh – vốn đã qua đời một năm trước đó. Người kiên trì với nghề báo Trên thực tế, Đông Dương tạp chí không phải là tờ báo đầu tiên và duy nhất mà Nguyễn Văn Vĩnh góp mặt với vai trò chủ bút. Cho đến khi qua đời tháng 5/1936 ở Lào, ông đã có một sự nghiệp báo chí đồ sộ kéo dài gần 30 năm, với ít nhất 8 tờ báo. Năm 1906, ông được François-Henri Schneider (người Pháp) – chủ nhiệm tờ Đại Nam Đồng Văn nhật báo mời tham gia biên soạn và in ấn. Một năm sau, tờ này đổi tên thành  Đăng cổ tùng báo (nghĩa là tập báo “khêu đèn gióng trống”) – tờ báo đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ ở Việt Nam và được coi như là cơ quan ngôn luận của trường Đông Kinh nghĩa thục.